Go to Content Go to Navigation Go to Navigation Go to Site Search Homepage

Gid Pasyan

Èske ou se yon pasyan ki bezwen èd pou navige nan sistèm swen sante a?

Gid Pasyan (Patient Navigator) nou an kapab ede ou avèk bagay sa yo:

Kowòdinasyon Swen

  • Kontwòl finansye

  • Lojman

  • Transpò

  • Sipò / Akonpayman

  • Sante konpòtmantal

Kontounman jidisyè

  • Minè k ap chèche fè avòtman san konsantman paran yo

  • Lyezon ant minè ak avoka

  • Pou aprann plis sou pwosesis kontounman jidisyè a, tanpri klike anba a:

Yideyo uTube videyo ki rezime pwosesis la nan Florid 

Repons kesyon yo poze souvan

Asistans navigatè pasyan ki disponib nan kominote sa yo

Jacksonville

RESOUS LOKAL:

Transpò Piblik


Rele Gid Pasyan:
850-786-2869

Tallahassee

RESOUS LOKAL:

Transpò Piblik


Rele Gid Pasyan:
850-786-2869

West Palm Beach

Sant Sante Florida Mango

RESOUS LOKAL:

Transpò Piblik


Rele Gid Pasyan: 561-472-9956


North Miami

Sant Sante Golden Glades

RESOUS LOKAL:

Transpò Piblik


Rele Gid Pasyan: 561-472-9956