Go to Content Go to Navigation Go to Navigation Go to Site Search Homepage

Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang California vào thứ Ba, ngày 7 tháng 6, 2022

Cuộc Tổng Tuyển Cử là vào thứ Ba, ngày 8 tháng 11, 2022

Tại Sao Mọi Cuộc Bầu Cử Đều Quan Trọng

Mỗi 4 năm, đất nước chúng ta bầu Tổng Thống để lãnh đạo chúng ta trong 4 năm tiếp theo, các cuộc bầu cử Tổng Thống là quan trọng vì Tổng Thống đặt ra tầm nhìn và đường lối cho quốc gia chúng ta.

Tuy nhiên, quan trọng không kém – nếu không phải là quan trọng hơn – là tất cả các cuộc chạy đua toàn tiểu bang và địa phương diễn ra giữa các cuộc bầu cử tổng thống.

Các chính phủ địa phương của chúng ta có tác động lớn nhất đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, các khu phố, và các cộng đồng của chúng ta. Họ ảnh hưởng đến những vấn đề như trường học, công viên, đường xá, thư viện, và rất nhiều vấn đề khác. Các quan chức dân bầu địa phương có trách nhiệm duy trì và quản lý cơ sở hạ tầng địa phương, cải cách giáo dục, dịch vụ nhà ở, sở cảnh sát và cứu hỏa. Và còn nhiều văn phòng địa phương là không đảng phái.

Bằng việc bầu ra các lãnh đạo địa phương chia sẻ tầm nhìn của chúng ta, chúng ta có thể cải thiện kết quả cho tất cả, và lập ra các chính sách đáp ứng các nhu cầu và điều kiện riêng cho tất cả mọi người trong các cộng đồng của chúng ta.

Các quan chức địa phương này được bầu mỗi năm với sự tham gia rất ít của công dân. Đó là lý do tại sao mọi cuộc bầu cử đều quan trọng. Chúng quan trọng đối với quý vị, con cái của quý vị, gia đình quý vị, và bạn bè của quý vị.

Tại sao cần các cuộc Bầu Cử Sơ Bộ?

Các cuộc bầu cử sơ bộ là sự chuẩn bị cho các cuộc tổng tuyển cử và cho phép cử tri chọn ra các ứng viên mạnh nhất vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Trong hầu hết các cuộc đua, 2 ứng viên hàng đầu nhận được số phiếu nhiều nhất sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Tuy nhiên, các cuộc chạy đua nhất định ở địa phương được quyết định trong các cuộc bầu cử sơ bộ, có nghĩa là ứng viên nào nhận được số phiếu nhiều nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được bầu và chiếm ghế trong văn phòng.

Đó là lý do tại sao điều rất quan trọng là quý vị phải đăng ký bỏ phiếu và chuẩn bị bỏ phiếu trong các cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sắp tới ở California vào thứ Ba, ngày 7 tháng 6, 2022.

Cách Đăng Ký Bỏ Phiếu:

Ở California, có 4 cách khác nhau để quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu:

  • Trực tuyến – Quý vị có thể đăng ký trực tuyến nơi đây
  • Qua Đường Bưu Điện Để đăng ký qua đường bưu điện quý vị có thể in mẫu đơn trực tuyến hoặc nhận một mẫu đơn tại thư viện, Bưu Điện, hoặc văn phòng DMV địa phương và gửi mẫu đơn đã điền đến văn phòng bầu cử hạt của quý vị.
  • Trực Tiếp – Liên hệ văn phòng bầu cử hạt của quý vị để biết thêm thông tin về thời điểm và địa điểm quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tiếp. Nhân viên Đăng Ký Cử Tri Hạt Orange
  • Đăng Ký Cử Tri Cùng Ngày – Nếu quý vị trễ thời hạn đăng ký bỏ phiếu (15 ngày trước Ngày Bầu Cử), quý vị vẫn có thể đăng ký trực tiếp bằng cách đến văn phòng bầu cử hạt của quý vị, địa điểm bỏ phiếu, hoặc trung tâm bỏ phiếu để đăng ký.

 

Quý Vị Cần Gì Để Đăng Ký:

Đăng ký cử tri yêu cầu bằng lái xe (DL) hoặc thẻ Căn Cước (ID) California của quý vị, hoặc 4 số cuối của số An Sinh Xã Hội của quý vị.

Nếu quý vị không có bất kỳ thông tin nào trong số này, quý vị vẫn có thể đăng ký bỏ phiếu, chỉ cần đảm bảo để trống chỗ đó.

Nội dung trên Lá Phiếu trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ này?
ngày 7 tháng 6, 2022

Hạt Orange

  • Ban Giám Sát Hạt Orange
  • Hội Đồng Giáo Dục Hạt Orange