Go to Content Go to Navigation Go to Navigation Go to Site Search Homepage

Các câu hỏi thường gặp

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về bỏ phiếu và đăng ký cử tri.

Ai có thể đăng ký bỏ phiếu?

Tại California, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ và cư dân California, 18 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử, hiện không thụ án trong nhà tù tiểu bang hoặc liên bang vì phạm một trọng tội (thông tin bổ sung ở đây), và hiện không bị một tòa án xác định là không có năng lực tinh thần để bỏ phiếu (thông tin bổ sung ở đây).

Tôi cần mang theo giấy tờ gì khi đăng ký bỏ phiếu?

Để đăng ký trực tuyến, bạn sẽ cần:

  • Bằng lái xe California hoặc số thẻ ID California,
  • 4 chữ số cuối cùng của số an sinh xã hội của bạn và
  • Ngày sinh của bạn.

Thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho Bộ Phương tiện Cơ giới California (DMV) để tìm bản sao chữ ký DMV của bạn. Nếu bạn không có bằng lái xe California hoặc thẻ ID California, bạn vẫn có thể sử dụng mẫu này để đăng ký bỏ phiếu. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thực hiện các bước bổ sung để hoàn tất đăng ký cử tri.

Tôi có thể biết tôi đã được đăng ký bỏ phiếu bằng cách nào?

Kiểm tra tư cách đăng ký cử tri của quý vị ở đây.

Tôi sắp được 18 tuổi, tôi có thể đăng ký bỏ phiếu hay không?

Nếu quý vị được 16 hoặc 17 tuổi, quý vị có thể đăng ký trước ở đây. Vào sinh nhật lần thứ 18 của quý vị, quý vị sẽ được tự động đăng ký!

Không tìm thấy thông tin quý vị đang tìm? Tìm hiểu thêm về việc đăng ký bỏ phiếu ở California trên Website của văn phòng Ngoại Trưởng ở đây.

Planned Parenthood cares about your data privacy. We and our third-party vendors use cookies and other tools to collect, store, monitor, and analyze information about your interaction with our site to improve performance, analyze your use of our sites and assist in our marketing efforts. You may opt out of the use of these cookies and other tools at any time by visiting Cookie Settings. By clicking “Allow All Cookies” you consent to our collection and use of such data, and our Terms of Use. For more information, see our Privacy Notice.

Cookie Settings

Planned Parenthood cares about your data privacy. We and our third-party vendors, use cookies, pixels, and other tracking technologies to collect, store, monitor, and process certain information about you when you access and use our services, read our emails, or otherwise engage with us. The information collected might relate to you, your preferences, or your device. We use that information to make the site work, analyze performance and traffic on our website, to provide a more personalized web experience, and assist in our marketing efforts. We also share information with our social media, advertising, and analytics partners. You can change your default settings according to your preference. You cannot opt-out of required cookies when utilizing our site; this includes necessary cookies that help our site to function (such as remembering your cookie preference settings). For more information, please see our Privacy Notice.

Marketing

On

We use online advertising to promote our mission and help constituents find our services. Marketing pixels help us measure the success of our campaigns.

Performance

On

We use qualitative data to learn about your user experience and improve our products and services.