Go to Content Go to Navigation Go to Navigation Go to Site Search Homepage

Các câu hỏi thường gặp

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về bỏ phiếu và đăng ký cử tri.

Ai có thể đăng ký bỏ phiếu?

Tại California, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ và cư dân California, 18 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử, hiện không thụ án trong nhà tù tiểu bang hoặc liên bang vì phạm một trọng tội (thông tin bổ sung ở đây), và hiện không bị một tòa án xác định là không có năng lực tinh thần để bỏ phiếu (thông tin bổ sung ở đây).

Tôi cần mang theo giấy tờ gì khi đăng ký bỏ phiếu?

Để đăng ký trực tuyến, bạn sẽ cần:

  • Bằng lái xe California hoặc số thẻ ID California,
  • 4 chữ số cuối cùng của số an sinh xã hội của bạn và
  • Ngày sinh của bạn.

Thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho Bộ Phương tiện Cơ giới California (DMV) để tìm bản sao chữ ký DMV của bạn. Nếu bạn không có bằng lái xe California hoặc thẻ ID California, bạn vẫn có thể sử dụng mẫu này để đăng ký bỏ phiếu. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thực hiện các bước bổ sung để hoàn tất đăng ký cử tri.

Tôi có thể biết tôi đã được đăng ký bỏ phiếu bằng cách nào?

Kiểm tra tư cách đăng ký cử tri của quý vị ở đây.

Tôi sắp được 18 tuổi, tôi có thể đăng ký bỏ phiếu hay không?

Nếu quý vị được 16 hoặc 17 tuổi, quý vị có thể đăng ký trước ở đây. Vào sinh nhật lần thứ 18 của quý vị, quý vị sẽ được tự động đăng ký!

Không tìm thấy thông tin quý vị đang tìm? Tìm hiểu thêm về việc đăng ký bỏ phiếu ở California trên Website của văn phòng Ngoại Trưởng ở đây.