Go to Content Go to Navigation Go to Navigation Go to Site Search Homepage

Mọi phiếu bầu đều được tính trong mọi cuộc bầu cử.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký để bình chọn!

Tại Sao Mọi Cuộc Bầu Cử Đều Quan Trọng

Mỗi 4 năm, đất nước chúng ta bầu Tổng Thống để lãnh đạo chúng ta trong 4 năm tiếp theo, các cuộc bầu cử Tổng Thống là quan trọng vì Tổng Thống đặt ra tầm nhìn và đường lối cho quốc gia chúng ta.

Tuy nhiên, quan trọng không kém – nếu không phải là quan trọng hơn – là tất cả các cuộc chạy đua toàn tiểu bang và địa phương diễn ra giữa các cuộc bầu cử tổng thống.

Các chính phủ địa phương của chúng ta có tác động lớn nhất đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, các khu phố, và các cộng đồng của chúng ta. Họ ảnh hưởng đến những vấn đề như trường học, công viên, đường xá, thư viện, và rất nhiều vấn đề khác. Các quan chức dân bầu địa phương có trách nhiệm duy trì và quản lý cơ sở hạ tầng địa phương, cải cách giáo dục, dịch vụ nhà ở, sở cảnh sát và cứu hỏa. Và còn nhiều văn phòng địa phương là không đảng phái.

Bằng việc bầu ra các lãnh đạo địa phương chia sẻ tầm nhìn của chúng ta, chúng ta có thể cải thiện kết quả cho tất cả, và lập ra các chính sách đáp ứng các nhu cầu và điều kiện riêng cho tất cả mọi người trong các cộng đồng của chúng ta.

Các quan chức địa phương này được bầu mỗi năm với sự tham gia rất ít của công dân. Đó là lý do tại sao mọi cuộc bầu cử đều quan trọng. Chúng quan trọng đối với quý vị, con cái của quý vị, gia đình quý vị, và bạn bè của quý vị.

Cách Đăng Ký Bỏ Phiếu:

Ở California, có 4 cách khác nhau để quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu:

  • Trực tuyến – Quý vị có thể đăng ký trực tuyến nơi đây
  • Qua Đường Bưu Điện Để đăng ký qua đường bưu điện quý vị có thể in mẫu đơn trực tuyến hoặc nhận một mẫu đơn tại thư viện, Bưu Điện, hoặc văn phòng DMV địa phương và gửi mẫu đơn đã điền đến văn phòng bầu cử hạt của quý vị.
  • Trực Tiếp – Liên hệ văn phòng bầu cử hạt của quý vị để biết thêm thông tin về thời điểm và địa điểm quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tiếp. Nhân viên Đăng Ký Cử Tri Hạt Orange
  • Đăng Ký Cử Tri Cùng Ngày – Nếu quý vị trễ thời hạn đăng ký bỏ phiếu (15 ngày trước Ngày Bầu Cử), quý vị vẫn có thể đăng ký trực tiếp bằng cách đến văn phòng bầu cử hạt của quý vị, địa điểm bỏ phiếu, hoặc trung tâm bỏ phiếu để đăng ký.

 

Quý Vị Cần Gì Để Đăng Ký:

Đăng ký cử tri yêu cầu bằng lái xe (DL) hoặc thẻ Căn Cước (ID) California của quý vị, hoặc 4 số cuối của số An Sinh Xã Hội của quý vị.

Nếu quý vị không có bất kỳ thông tin nào trong số này, quý vị vẫn có thể đăng ký bỏ phiếu, chỉ cần đảm bảo để trống chỗ đó.

Bạn vẫn có thắc mắc về việc đăng ký cử tri/cách bỏ phiếu?

Xem trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

học thêm
Español

This website uses cookies

Planned Parenthood cares about your data privacy. We and our third-party vendors use cookies and other tools to collect, store, monitor, and analyze information about your interaction with our site to improve performance, analyze your use of our sites and assist in our marketing efforts. You may opt out of the use of these cookies and other tools at any time by visiting Cookie Settings. By clicking “Allow All Cookies” you consent to our collection and use of such data, and our Terms of Use. For more information, see our Privacy Notice.

Cookie Settings

Planned Parenthood cares about your data privacy. We and our third-party vendors, use cookies, pixels, and other tracking technologies to collect, store, monitor, and process certain information about you when you access and use our services, read our emails, or otherwise engage with us. The information collected might relate to you, your preferences, or your device. We use that information to make the site work, analyze performance and traffic on our website, to provide a more personalized web experience, and assist in our marketing efforts. We also share information with our social media, advertising, and analytics partners. You can change your default settings according to your preference. You cannot opt-out of required cookies when utilizing our site; this includes necessary cookies that help our site to function (such as remembering your cookie preference settings). For more information, please see our Privacy Notice.

Marketing

On

We use online advertising to promote our mission and help constituents find our services. Marketing pixels help us measure the success of our campaigns.

Performance

On

We use qualitative data, including session replay, to learn about your user experience and improve our products and services.

Analytics

On

We use web analytics to help us understand user engagement with our website, trends, and overall reach of our products.